САВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРИСТУП И ТЕРАПИЈА
РАДИОНИЦА :
Дијагностички и терапијски модалитети менопаузе и остеопорозе
Естрогени ,фитоестрогени суплементи исхране
Датум/ место/ време одржавања едукације
24.03 .2009 године , почетак у 12 часова, предвиђено трајање до 18 часова
Методологија едукације/ Теоријска предавања и work shop


Руководилац програма Доц др Момир Дуњић
Назив суорганизатора
Друштво лекара Косова и Метохије -контакт особа Проф. др Татјана Новаковић контакт телефон 063 62 21 31
Центар за континурану едукацију -директор центра Проф. др С. Станишић-контакт тел. 063 401151
Медицински факултет у Приштини ,седиште у Косовској Митровици ,тел. 028 425 547
Inotech-Београд
Биомедика -Београд-др Светлана Обрадовић

Циљ/ резиме/ очекивани резултат едукације/
Циљ овог семинара је да полазнике упознамо са савременом дијагностиком и терапијом менопаузе. Интерактивном методом рада у оквиру радионице оспособити слушаоце да овладају дијагностичким и терпијским модалитетима, интегративним приступом лечењу .
Профил полазника:
Лекари примарне здравствене заштите,
Лекари на специјализацији,
Специјалисти опште медицине, интерне медицине, физикалне медицине, медицине рада , гинекологије и ортопедије.