Друштво лекара Косова и Метохије СЛД Подружница Српског лекарског друштва на Медицинском факултету у Приштини са седиштем у Косовској Митровици Др Александар Цорац Пх.Д
Институт за хигијену и хуману екологију
Катедра за превентивну медицину
Медицински факултет у Пристини
Адреса: Анри Динана бб
38220 Косовска Митровица
Е-маил: drcorac@yahoo.com
drcorac@gmail.com
Алтернативе е-маил: corac@ptt.rs
телефон: (+381) 0692537599
предаваци
- Проф др Рагнар Риландер, професоремеритус, Медицнски факултет Универзитета у Гетеборгу;
- Проф др Горан Белојевић, Медицински факултет у Београду;
Циљ/ резиме/ очекивани резултат едукације
Упознати полазнике са научним новинама везаним за утицаје плесни, минерала у води за пиће, органске прашине и других фактора животне средине на здравље човека. Оспособити полазнике полазнике да разумеју узроке, механизме и последицие њиховог дејства и да изврше процену здравственог ризика од наведених фактора. На тај начин припремити их да разумеју и мере које у својој пракси требају да предузимају како би сузбили или смањили дејство наведених штетних фактора на здравље својих пацијената и становништва.
Лекари примарне здравствене заштите, лекари на специјализацији и специјалисти из опште медицине, интерне, педијатрије, медицине рада, микробиологије, епидемиологије, социјалне медицине, хигијене и други.