Друштво лекара Косова и Метохије СЛД Офталмологија, Медицински факултет Универзитета у Приштини, седиште Косовска Митровица, Центар за континуирану медицинску едукацију
Руководиоц : проф. др Лепша Жорић
Институција: Очно одељење, Медицински факултет Универзитета у Приштини, седиште Косовска Митровица.
Контакт подаци: lepsaz@eunet.rs
Циљ/ резиме/ очекивани резултат едукације
063 8654 938
Везе ока и централног нервног система су ембрионалне, анатомске и функционалне.

Низ неуролошких поремећаја се најпре или најдоминантније испољавају офталмолошком симптоматологијом. Неуролошка анамнеза и преглед, такође, подразумевају, офталмолошке методе.

Велики број болесника са васкуларним, инфламаторним, дегенеративним, експанзивним и трауматским поремећајима централног нервног система захтева сталну и коректну сарадњу неуролога и офталмолога.

Ова обољења се јављају у готово свим људским добним групама и са њима се сусрећу лекари породичне медицине, неуролози, неурохирурзи, офталмолози, интернисти, геријатри, педијатри.

Циљ едукације једа се полазници упознају са потребом рационализационалне употребе дијагностичких и терапијских метода у овој области путем дефинисања најчешћих поремећаја и информисање о могућностима савремене дијагнозе и терапије.