Семинар одржан 26. фебруара 2009 године
Организатори Друштво лекара Косова и Метохије -контакт особа Проф. др Татјана Новаковић контакт телефон 063 62 21 31
Центар за континурану едукацију -директор центра Проф. др С. Станишић-контакт тел. 063 401151
Медицински факултет у Приштини ,седиште у Косовској Митровици ,тел. 028 425 547
Офталмолоска секција СЛД Србије ,Медицински факултет Београд
Руководиоц семинара /Проф. Др Милош Јовановић