Курс Друштва лекара Косова и Метохије
  • Место: Амфитеатар у Деканату Медицинског факултета Косовска Митровица
  • Време: 09/11/2016, у 11 часова
  • Акредитовано под бројем: А-1-2351/16 за лекарe, стоматологе

страна 1 od 1