Први конгрес лекара Косова и Метохије
  • Место: Косовска Митровица
  • Време: 29/11/2019,
  • Акредитовано под бројем: А-1-1814/19 са 8 бодова за учеснике

страна 1 od 1