Поштоване колегинице и колеге,
На почетку смо треће године спровођења обавезне континуиране едукације (КЕ) лекара која нас обавезује да наше стручне и научне састанаке редовно пријављујемо Радној групи Здравственог савета (ЗС) Србије за акредитацију програма КЕ. Акредитацијом наших скупова омогућавамо члановима СЛД да стекну неопходан број бодова за обнављање лиценце за самостални рад.


На основу члана187. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС",бр. 107/05, 72/09-др.закон, 88/10 и 99/10), Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, поступак процене квалитета програма континуиране едукације врши Здравствени савет Србије најмање чeтири путa годишње.


Подсећамо Вас да предавач акредитованог програма лице које има најмање високу стручну спрему и најмање пет година радног искуства у струци, а лице које има завршену вишу или средњу стручну спрему и најмање 10 година радног искуства у струци.Молимо Вас да посебно водите рачуна о роковима пријављивања.


Користим прилику да Вас подсетим да је рок за пријављивање програма за акредитацију до 10 јануара2012, попуњену пријаву, у три примерка, предати у просторије Друштва лекара Косова и Метохије, Анри Динана б.б, зграда педијатрије или послати на e-mail,novakovictanja65@gmail.com, а ми ћемо даље проследити документацију СЛД. Чланови Одбора за континуирану едукацију СЛД пажљиво разматрају све поднете пријаве и достављају своје рецезентско мишљење Здравственом савету. Молимо вас да користите последњу верзију формулара (објављено16. 8. 2011) коју можете наћи на интернет страни СЛД.


Наш заједнички циљ је да сви скупови које пријављујемо буду и акредитовани, а то ћемо постићи поштовањем правила Здравственог савета Србије и добром међусобном сарадњом.Биће нам драго ако нам се јавите са предлозима за успешнију сарадњу.
Вама и свим члановима СЛД желимо срећну и успешну Нову годину


С колегијалним поздравима,
Прeдседник Друштва лекара Косова и Метохије
Проф. др Т.Новаковић


Изборна Скупштина ДЛКиМ СЛД одржана у Косовској Митровици 19.01.2009. године, Изабрано је ново руководство, и то:

Председник:
Проф.др.Татјана Новаковић,Медицински факултет Приштина са седиштем у Косовској Митровици

Потпредседник:
Др.Оливера Буталовић.,ЗЦ Гњилане
Др.Биљана Костић. ДЗ Грачаница

Секретар:
прим.др. Милена Цветковић, ЗЦ Косовкса Митровица

Чланови председништва:
- доц.др. Милос Миокрвић, Медицински факултет Приштина са седиштем у Косовској Митровици
- доц.др. Анкица Митић, Медицински факултет Приштина са седиштем у Косовској Митровици,
- др.Звонко Радосављевић, ЦЗ Косовска Митровица
- др.Владимир Поповић, КБЦ Приштина са припремним седистем у Грачаници
- Мр.сци.Момчило Станић,ЗЦ Косовска Митровица,
- др.Бранислав Ивановић, ЗЗЈЗ Приштина Косовска Митровица
- др.Станислава Радовић, ЗЦ Пећ

Чланови Извршног одбора:
- доц.др. Горан Виденовић, Медицински факултет Приштина са седиштем у Косовској Митровици
- др.Неско Недељковић,ДЗ Грачаница.
- др.Јовица Стојковић, ДЗ Приштина

Тех.секретар: др.Ненад Милошевић

У Косовској Митровици,
19.01.2009.године

Апел
(.doc, 0.01Mb)

Потпредседник
Мр . сц др Биљана Костић

Председник
Проф.др.Татјана Новаковић

Потпредседник
Др.Оливера Буталовић