Друштво лекара Косова и Метохије

Изборна Скупштина ДЛКиМ СЛД одржана у Косовској Митровици 19.01.2009. године, Изабрано је ново руководство, и то:

Председник:

Проф.др.Татјана Новаковић, Медицински факултет Приштина са седиштем у Косовској Митровици

Потпредседник:

Др.Оливера Буталовић.,ЗЦ Гњилане
Др.Биљана Костић. ДЗ Грачаница

Секретар:

прим.др. Милена Цветковић, ЗЦ Косовкса Митровица

Чланови председништва:

доц.др. Милос Миокрвић, Медицински факултет Приштина са седиштем у Косовској Митровици
доц.др. Анкица Митић, Медицински факултет Приштина са седиштем у Косовској Митровици,
др.Звонко Радосављевић, ЦЗ Косовска Митровица
др.Владимир Поповић, КБЦ Приштина са припремним седистем у Грачаници
мр.сци.Момчило Станић,ЗЦ Косовска Митровица,
др.Бранислав Ивановић, ЗЗЈЗ Приштина Косовска Митровица
др.Станислава Радовић, ЗЦ Пећ

Чланови Извршног одбора:

доц.др. Горан Виденовић, Медицински факултет Приштина са седиштем у Косовској Митровици
др.Неско Недељковић,ДЗ Грачаница.
др.Јовица Стојковић, ДЗ Приштина

Тех.секретар:

др.Ненад Милошевић

У Косовској Митровици,
19.01.2009.године

Потпредседник

Мр . сц др Биљана Костић